ණ’ යන්නෙන් ඇරැඹී, වත්මන් වහරෙහි යෙදෙන එක ම වදන

No Comment 783 Views

1. ටිප්පණි – මෙ වදනෙහි අග (මූර්ධජ) ‘ණ’ ම යෙදිය යුතු බව සැලැකිල්ලට ගත මනා ය. ඇතැමුන් (දන්තජ) ‘නි’ යොදන නමුදු ඒ නිවැරැදි නො වේ. ටිප්පණි නම් අනුටීකා යි. අටුවාවට (අට්ඨකථාවට) කැරෙන අර්ථ විවරණය ටීකා යි. ටීකාවෙහිදු ගැට තැන් සඳහා කැරෙන අර්ථ විවරණය ටිප්පණි නම් වේ.

2. ට්රැක්ටර – මේ ඉංගිරිසියේ ‘tractor’ යන්න සිංහලයෙන් නිවැරැදි ව ලියන සැටි යි. ඇතැම්හු ‘ට්’ ශබ්දයට ර-කාරාංශය එක් කොට එයට ඇද ඇලපිල්ලක් යොදා ‘ට්‍රැක්ටර්’ යැ යි ලියති. එහෙත් ර-කාරාංශයට පසු වැ ඇද ඇලපිල්ල යෙදූ කල්හි කියැවෙනුයේ ‘රු’ ශබ්දය වන හෙයින් මෙ වදනෙහි ‘ඇ’ හඬ නිවැරැදි වැ යෙදීමට නම් ‘ට්රැක්ටර්’ යනුවෙන් ම ලිය යුතු ය. සිංහලයෙහි (හල්) ‘ර්’ (වෙසෙසින් වදන් අග) නො යෙදෙනුයෙන් ‘ට්රැක්ටර’ යනු ම වියත් වහර වේ. ඉංගිරිසි වැනි ප්‍රතිචීන (බටහිර) භාෂාවල ශබ්ද ලිවීමේ දී සිංහල අක්ෂර යෝජන රීතියට ම අනුගත වීම මැනැවි.

3. ඩහදිය – මෙහි ‘ඩහ’ යනු පාලියෙහි සංස්කෘතයෙහි ‘දාහ’ යන අරුත දීම පිණිස සිංහලයෙහි යෙදෙන වදන යි. දාහය නිසා සිරුරින් ගලන දිය ඩහදිය නම් වේ. දහ යනුදු එ අරුතෙහි යෙදෙන හෙයින් දහදිය යනුදු නිවැරැදි යි. එහෙත් ඇතැමුන් ඩහදිය යන්නෙහි අකුරු මාරු කොට දහඩිය, දාඩිය යැ යි යොදන වදන් ව්‍යක්ත ව්‍යවහාරය සේ නො සැලැකෙයි. එ ද කළුවර යනු කරුවළ යැ යි කට වහරේදී යෙදෙන්නාක් මෙන් ඩාදිය යනුදු නිවැරැදි සේ ගැනේ.

4. ණය – (මූර්ධජ) ‘ණ’ යන්නෙන් ඇරැඹී, වත්මන් වහරෙහි යෙදෙන එක ම වදන මෙය බව බොහෝ දෙන දනිති (ඉතා පැරැණි වහරෙහි නම් ණාහ, ණිහි යන වදනුදු යෙදී ඇත). එ වුව ද ඉතා සුළු පිරිසක් ‘නය’ යනුවෙන් (දන්තජ) ‘න’ මුලට යොදා මෙ වදන වරදවා ලියනු තව මත් දක්නා ලැබේ. සංස්කෘතයෙහි ඍණ යනු පාලියෙහි ඉණ යනු ද මේ හා අනුරූප වැ යෙදේ.

‘ණය’ යන්න ඒක – බහු වචන දෙක්හි ම සමාන වැ යෙදේ. ඒ හා සමාස වැ යෙදෙන ණයහිමි, ණයකර, ණයපත්, ණයගැති, ණයකරු, ණයතුරුස් (කට වහරෙහි) ඈ සියලු තන්හිදු යෙදෙනුයේ (මූර්ධජ) ‘ණ’ ම බව සැලැකිල්ලට ගත මනා ය.

(දන්තජ) ‘න’ යෙදූ කල්හි (‘නය’ යන්නෙන්) ලැබෙනුයේ වෙන අරුතෙකි. එ නම් ‘න්‍යාය’ යනු යි. එලෙස බස් නය යනු භාෂා න්‍යාය යි. එ නයින් මෙහි මූර්ධජ – දන්තජ භේදයෙන් අර්ථ භේදයකුදු වන බව ඉඳුරා පෙනී යයි.

 

silumina.lk

In : බස

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)