176 – කපිල එම් ගමගේ

No Comment 30 Views

කොළඹගේ මාවත

පාලුව දැනෙන හවසට
ගුලිවෙයි පහන් කණු යට
අතීතය හෙමිහිට තුරුළු කරගෙන

බස් නැවතුමට සෙවන දෙන
මැයි මාර ගස මල් දැරූවද
සඟවා සිටී බර ළතැවුල
අනෙකෙකුට නොදැනෙනා විලසට

පදික මාරුව ලඟ තත්පරව
ඔබ හිදී දිගු දෑස තෙත් කර
සිනා තවරා වියළි ලවනත
මාර ගස සේම දුක සඟවගෙන

නුගේගොඩ යන බස් රිය
අඬ ගසයි පා සෙනෙහස
රැගෙන යන්නට අඳුරට
හුදකලා කම දෙන්න අතටම

නාවල දෙසින් එන සුළඟට
හැකිනම් රැගෙන යන්නට
සුසුමක සැඟව ඇති තේරුම
විහිළුවක් ලෙස නොගෙනම

බසින විට එතැන සිව්මංසල
නොදකිමි කිසිම දින ඔබ රුව
දකිමි මා ලඟ ගැවසුන
ඔබ මාව විඳි ඒ අතීතය .

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)