ගිලිහුණු අකුරකට නියම කළ කවිය – රසික ජයකොඩි

No Comment 21 Views

මාස ගණනක් වයසැති
නිහඬතාවය කපාගෙන
පියාඹා එන ඔබේ වදනක්
දුරකථන මුහුණතක පතිතව
සීරුවෙන්
මගේ ඇස්
මුණගැසෙයි.

කොහොම දන්වන්නද ඔබට
ජීවිතේ හිස්තැන් තුළ
අතීතය තවමත්
පුරුදු සේ රළ නගන වග…?

උකටලී හදවතක් පතුළ’ත
අන්තිම පියගැටය පාමුල

බොහෝ කලකට පසුවත්
යළි දළු දමන්නට පුළුවන්
හිතක් ඉතිරිව ඇති වග…?

සීතලෙන් හිරිවැටුණු දෑතක්
සිරට බැඳගත් විට පපුවට
සීතලම කුටියක වුව
උණුසුමක්

උපද්දන්නට හැකි වග…?

කවියකින් ගිලිහුණු අකුරක්
පණිවිඩයකට
අමුණනු නොහැකි මොහොතක
ජීවිතය

ඔබ සිතනවට වැඩියෙන්
බොහෝ දිගු වග…?

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)