මේරි අම්මාගේ නත්තල – සෞම්‍ය සඳරුවන් ලියනගේ

No Comment 76 Views

පල්ලියේ දොරකඩට වී හිඳ
වයස්ගත වූ මේරි අම්මා
කඳුළු වියැළී සිඳුණු බොර පැහැ
නෙතින් පෙරමග බලන්නී
ඇස් රිදෙනතුරු බලා හිඳිමින්
නත්තලට දින ගනින්නී

ඇගේ ඇකයෙන් රැගෙන ගිය පුතු
යළි එතැයි මග බලන්නී
හෝඩුවාවක් නැතත් පුතු ගැන
එතැයි හදවත කියන්නී

රතිඤ්ඤා හඬ ඇසී ඉඳහිට
නැඟිට වටපිට බලන්නී
තිගැස්සී ගිය හදින් නැවතත්
තනි ව දෙවියන් යදින්නී
අතරමග යම් දොසක් වී දැයි
හිත හිතා ඈ තැවෙන්නී

කටු ඔටුනු ලා, දෙ අත් සිරකළ
පුංචි පුතු ගැන අසන්නී
පුතු ව හීනෙන් සොයන්නී
කඳුළු කිරිබිඳුවලට හරවා
පුතු ගෙ දෙතොල’ග තෙමන්නී
තැලුණු, සියුමැලි සිරුර පිරිමැද
හීනෙනුත් ඈ හඬන්නී

පල්ලියේ දොරකඩින් අද හෙට
එතැයි ඉස්සී බලන්නී
කටු ඔටුනු හැර නිදහසේ පුතු
එතැයි තනිවම කියන්නී෴

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)