සිනිඳු කවිය – ලක්ශාන්ත අතුකෝරල

No Comment 125 Views

ගොරෝසු මෙබිම රළු දුක් අතර

ඔබ ගැනම පමණයි
සිනිඳු කවියක් ලිවිය හැක්කේ

මුඩු බිම නියං සායේ
ගිනි ඉර පරද්දා
ළා වැසි ඉස්මක් සිප
පැලි වැව මඩ දියත්තක නැගි
සිඟිති ඕලූ කැකුළයි
ඔබ දුන් ආදරේ

වැඩ බිම දෝෂ බසැ’නී
මග තොට ගැටී පෑගී
කැලෑ මධුයෙන් – ධූම කුඩයෙන්
තෙමී වේලී තැලී ගන වූ
ම’සිත පොඟවා මොළොක් කළ ඒ
එකම මහිමය ඔබ සිනාවයි

ඒ නමුත් සොඳුරියේ දැනි’තින්
සිනිඳු බව ගැන පසිඳු නිදසුන්
ඕලූ පෙත්තක සිනා මොළොකෙක
සෙවිය නොහැකිය තවත් මට නම්

ඔබේ මුදු දෑතැ’ඟිලි අතරේ
ළ’රත් දෙතොලේ සුමුදු පතුලේ
කෙහෙරැලේ ඇසිපියේ පමණයි
සිනිඳු බව අද මා දකින්නේ
(‘යටිවියන’ කාව්‍ය සංග‍්‍රහය – 2007 )

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)