පේන කියන්නී  -උදිත ගමගේ

No Comment 35 Views

සාරි පොටින් බැඳී ඔලොගුව කරටගෙන

ඇවිදින වයස මදි දරුවෙකු වඩාගෙන

නිල්වන් මොනර පිලකුත් ඇත දරාගෙන

ඈ මා දුටිමි ගමකින් ගමකට ඇදෙන

 

භාරත රටේ මලයාලම් පුරේ සිට

පරපුර ඇගේ ආවලු නැව් නැග මෙරට

හොඳහැටි බලා හිස මුදුනේ සිට පයට

පේන කියන්නට ඈ හපනෙකි යසට

 

සිදුවූ දේ මෙන්ම තිබෙනා දේ වෙන්න

දින වකවානු සමගින් ඈ දුටු ලෙසින

පින් ඇති නෝන මහතුන් දෙන පඬුරු ගෙන

අත්ලට එබී කීවා සුබ ලකුණු ගැන

 

හිරු රැස් අවර දිග අහසේ ගිලින තැන

එක් වූ මුදල් ඈ තනිවම සිහින් ගැන

කිරිබී නිදන දරුවා උර මතට ගෙන

සොයමින් ඈ ගියා ඇගෙ පොඩි නවාතැන

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)