හංස ගීතය – කපිල එම් ගමගේ

No Comment 21 Views

මේ දුර්ග මග
සෙමෙන් බැස යමි
ගිලන් හල තුල
ක්ෂාර ජලයෙන්
තෙමා දෙතොලග

එදා අඳ වූ
දෑස් නොඅරිමි
දකිනු රිසි නැති
එදා නොදුටුව
අතීතය ඇස ගැටෙයි
සැනෙකින

පෙර දිනක
ඔබ සිරුර
ප්‍රේමයෙන් වැළඳගත්
දෑතම නොසෙල්වමි
ඔබ නොදුන්
රුධිරය ගලයි
ඉදිකඩු තුඩින්
මදින් මද මා තුලට

සුදු නෙළුම ගිලිහුණු
ඇත් පැටෙකි
මුහුණුවර සොරාගත්
නැබෙන් ඇතුළුව
කුස තුලෙහි
තුවාලව මියගිය

මිලට ගත් වසන්තය
හැඳි ධවල පිරුවටය
රත් මලින් සරසවා
හිස ගැසූ
රාත්‍රිය අමතකය

පිය රජුන් සමරන
මධුපානෝත්සවය
සුරපුරෙක සිරි ගනී
උයන්දොර කෙළවර
මහ ජයට

මිණිමෙවුල උනා දැමු
දිවි රහස් නොසැඟවූ
හසඟනකි මම
ගිලන්හල
සයනය මත
දිවි දුර්ග මග
සෙමෙන් බැස යන
සුදු ඇත් පැටෙකු
අහිමි කල දුකට නොව
මග හැරිය පියරජුන්
සියළු දේ
වසන් කළ දුකට

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)