මා වෙනුවෙන් – ආශා පෙරේරා

No Comment 33 Views

මා මියැදුණ දාක ඇවිත්
සීතල කොපුළතට උඩින්
උණුසුම් කදුළක් වැටෙන්න
වරක් හඩන්න
සි්පගන්නට එකම වරක්
පින්මදි උන බවට යළිත්
මතකෙට එන්නට මොහොතක්
එපා තියන්න

මුතු කැට වැහි ඇද හැළෙද්දි
එක කුඩයක හෙවන යටින්
ඇවිදන් යන්නට පැතුමක්
එපා පතන්න
එනමුදු නුඹ පැව පෙමින්
සුපිපුණු මල් යාය මැදින්
මල් සුවදක් හමා ඇදෙයි
ඔබට විදින්න

හිරු ගිළිහී අවරගිරින්
තනිකම හිත පාරවද්දි
සත් සමුදුර ගොඩ ගලන්න
එපා හඩන්න
මා වෙනුවෙන් නුඹෙ නෙතින්
ගිළිහුණ එක කදුළු බිදෙන්
වටහා ගන්නම් බැදි පෙම
සසර පුරාම

In : කවි

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)